01:41 | GMT: 23:41 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SEKA

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
SEKA
Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
SEKA
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
SEKA
Wypłata dywidendy 0,29 zł na akcję.
SEKA
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 7,01 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez pana Macieja Sekundę oraz pana Michała Sekundę.
SEKA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,29 zł na akcję.
SEKA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,29 zł na akcję.
SEKA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016r. i wypłaty dywidendy oraz NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji i wycofania ich z obrotu na rynku NC.
SEKA
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 7,01 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez pana Macieja Sekundę oraz pana Michała Sekundę.
SEKA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
SEKA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
SEKA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
SEKA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
SEKA
Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
SEKA
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
SEKA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
SEKA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
SEKA
NWZA ws. nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.
SEKA
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
SEKA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015r. oraz wypłaty dywidendy.
SEKA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
SEKA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
SEKA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
SEKA
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
SEKA
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
SEKA
Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
SEKA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
SEKA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
SEKA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014r. oraz wypłaty dywidendy.
SEKA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
SEKA
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
SEKA
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
SEKA
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
SEKA
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
SEKA
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
SEKA
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
SEKA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
SEKA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
SEKA
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmiany statutu.
SEKA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
SEKA
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
SEKA
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
SEKA
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
SEKA
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
SEKA
Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
SEKA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
SEKA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
SEKA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012r. oraz wypłaty dywidendy.
SEKA
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
SEKA
Publikacja raportu za 2012 rok.
SEKA
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
SEKA
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
SEKA
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
SEKA
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
SEKA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
SEKA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
SEKA
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
SEKA
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
SEKA
Publikacja raportu za 2011 rok.
SEKA
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
SEKA
NWZA ws. zmian w statucie oraz zmian w składzie RN.
SEKA
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
SEKA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
SEKA
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek