00:56 | GMT: 22:56 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
ROVESE

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
ROVESE
Wykluczenie spółki z obrotu na GPW, w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
ROVESE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015 oraz NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji i wycofania ich z obrotu na GPW.
ROVESE
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,61 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez FTF Galleon Spółkę Akcyjną.
ROVESE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ROVESE
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 2,61 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez FTF Galleon Spółkę Akcyjną.
ROVESE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ROVESE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
ROVESE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
ROVESE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
ROVESE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
ROVESE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
ROVESE
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,42 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez FTF Galleon S.A. oraz Pana Michała Sołowowa.
ROVESE
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
ROVESE
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,42 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez FTF Galleon S.A. oraz Pana Michała Sołowowa.
ROVESE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
ROVESE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
ROVESE
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
ROVESE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ROVESE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ROVESE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ROVESE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
ROVESE
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie indeks sWIG80.
ROVESE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
ROVESE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
ROVESE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
ROVESE
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40 wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
ROVESE
Wprowadzenie do obrotu na GPW 540.960.106 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
ROVESE
Ostatni dzień notowań na GPW 540.960.106 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I.
ROVESE
Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I.
ROVESE
Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii I.
ROVESE
Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii I.
ROVESE
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii I.
ROVESE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
ROVESE
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
ROVESE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
ROVESE
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I z zachowaniem prawa poboru oraz zmian w statucie.
ROVESE
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
ROVESE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ROVESE
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H.
ROVESE
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
ROVESE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
ROVESE
Początek notowań spółki CERSANIT (CST) pod nazwą ROVESE (RSE), w związku ze zmianą firmy.
ROVESE
Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
ROVESE
Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji serii H.
ROVESE
Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji serii H.
ROVESE
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii H.
ROVESE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
ROVESE
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, z zachowaniem prawa poboru.
ROVESE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
ROVESE
WZA
ROVESE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
ROVESE
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
ROVESE
NWZA ws. zbycia "Cersanit S.A. w Kielcach – Oddział w Starachowicach" stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa i wniesienia go aportem do spółki zależnej "Cersanit Trade Mark" Sp. z o. o. w organizacji.
ROVESE
Pierwszy dzień notowań na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G.
ROVESE
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
ROVESE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.
ROVESE
Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
ROVESE
Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii G.
ROVESE
Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii G.
ROVESE
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.


«Powrót do terminarza spółek