16:43 | GMT: 14:43 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
REGNON

Data
Spółka
Wydarzenie
REGNON
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
REGNON
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
REGNON
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 1 stycznia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r.
REGNON
NWZA ws. powołania członka RN, zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji spółki, podziału akcji, zmiany statutu oraz upoważnienia likwidatora.
REGNON
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
REGNON
Publikacja raportu za 2019 rok.
REGNON
NWZA ws. zmian w składzie RN, rozwiązania i likwidacji spółki oraz powołania likwidatora spółki.
REGNON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
REGNON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
REGNON
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
REGNON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
REGNON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
REGNON
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
REGNON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
REGNON
NWZA ws. zmian w składzie RN, przyznania wynagrodzenia członkom RN, zatwierdzenia sprawozdania RN, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
REGNON
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
REGNON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
REGNON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
REGNON
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
REGNON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
REGNON
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.
REGNON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
REGNON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
REGNON
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
REGNON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
REGNON
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015, dalszego istnienia spółki, użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych, upoważnienia zarządu do dokonywania emisji akcji nowych serii w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, emisji obligacji zamiennych na akcje, wyłączenia prawa poboru w odniesieniu do obligacji zamiennych i akcji.
REGNON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
REGNON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
REGNON
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
REGNON
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
REGNON
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
REGNON
Scalenie akcji w stosunku 100:1.
REGNON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
REGNON
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
REGNON
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
REGNON
Wprowadzenie do obrotu na GPW 59 akcji serii G oraz 41 akcji serii Q.
REGNON
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
REGNON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
REGNON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
REGNON
NWZA ws. scalenia akcji oraz zmiany statutu.
REGNON
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, C, G1, I, L, M i U.
REGNON
NWZA ws. połączenia serii akcji, zamiany akcji, zmiany siedziby, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
REGNON
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
REGNON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
REGNON
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty netto za 2013 rok, dalszego istnienia spółki, uchwalenia kapitału docelowego oraz zmiany statutu.
REGNON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
REGNON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
REGNON
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
REGNON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
REGNON
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012 oraz dalszego istnienia spółki.
REGNON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
REGNON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
REGNON
NWZA ws. nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia serii akcji, połączenia akcji i in.
REGNON
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
REGNON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
REGNON
Początek notowań spółki PRONOX (PRO) pod nazwą REGNON (REG), w związku ze zmianą firmy.
REGNON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
REGNON
WZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2011, zmiany polityki rachunkowości poprzez wprowadzenie MSR oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii A, C, G1 oraz I do obrotu na GPW.
REGNON
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J, K i L.
REGNON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
REGNON
NWZA ws. m.in. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii M z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
REGNON
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
REGNON
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H i J.
REGNON
NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii L z wyłączeniem prawa poboru, zmiany uchwały nr 34 ZWZ z 29 czerwca 2010, zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
REGNON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
REGNON
WZA
REGNON
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H i J.
REGNON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
REGNON
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
REGNON
NWZA ws. zmian w statucie.
REGNON
NWZA


«Powrót do terminarza spółek