02:55 | GMT: 01:55 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
RUCHCHORZ

Data
Spółka
Wydarzenie
RUCHCHORZ
Publikacja raportu za rok obrotowy 01.07.2019-30.06.2020.
RUCHCHORZ
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
RUCHCHORZ
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
RUCHCHORZ
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
RUCHCHORZ
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
RUCHCHORZ
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
RUCHCHORZ
Publikacja raportu za rok obrotowy 01.07.2018-30.06.2019.
RUCHCHORZ
NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian osobowych w RN.
RUCHCHORZ
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
RUCHCHORZ
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
RUCHCHORZ
NWZA ws. zmian osobowych w RN.
RUCHCHORZ
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
RUCHCHORZ
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
RUCHCHORZ
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017/2018.
RUCHCHORZ
Publikacja raportu za rok obrotowy 01.07.2017-30.06.2018.
RUCHCHORZ
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
RUCHCHORZ
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
RUCHCHORZ
NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz zmian osobowych w RN.
RUCHCHORZ
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
RUCHCHORZ
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
RUCHCHORZ
ZWZA ws. m.in. podziału zysku albo pokrycia straty.
RUCHCHORZ
NWZA ws. odpowiedzialności zarządu za szkody wyrządzone w spółce oraz zmian w składzie RN.
RUCHCHORZ
Publikacja raportu za rok obrotowy 01.07.2016-30.06.2017.
RUCHCHORZ
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
RUCHCHORZ
NWZA ws. odpowiedzialności zarządu za szkody wyrządzone w spółce oraz zmian w składzie RN.
RUCHCHORZ
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
RUCHCHORZ
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
RUCHCHORZ
NWZA ws. zmian w składzie RN.
RUCHCHORZ
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
RUCHCHORZ
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za ubiegły rok obrotowy.
RUCHCHORZ
Publikacja raportu za rok obrotowy 1.07.2015-30.06.2016.
RUCHCHORZ
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
RUCHCHORZ
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
RUCHCHORZ
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz przyjęcia Regulaminu RN.
RUCHCHORZ
NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji na okaziciela kolejnych serii,z wyłączeniem prawa poboru w całości w stosunku do wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu i wygaszenia upoważnienia udzielonego zarządowi uchwałą ZWZW nr 20/2013 z dnia 31.12.2013 roku.
RUCHCHORZ
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
RUCHCHORZ
NWZA ws. emisji obligacji na okaziciela serii A.
RUCHCHORZ
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
RUCHCHORZ
ZWZA ws. m.in. dalszego istnienia spółki, pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy, zmiany statutu, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, emisji obligacji zamiennych na akcje serii S, wyłączenia prawa poboru, zmian w składzie RN.
RUCHCHORZ
Publikacja raportu za rok obrotowy 1.07.2014-30.06.2015.
RUCHCHORZ
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
RUCHCHORZ
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
RUCHCHORZ
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
RUCHCHORZ
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
RUCHCHORZ
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia sprawozdań, bilansu rachunku zysków i strat za rok obrotowy tj. od 01.07.2013 r. do 30.06.2014r oraz za rok ubiegły, pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy, dalszego istnienia spółki, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
RUCHCHORZ
Publikacja raportu za okres 01.07.2013 do 30.06.2014 (rok obrotowy 2013/2014).
RUCHCHORZ
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku (I kw. roku obrotowego 2014/2015).
RUCHCHORZ
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku (IV kw. roku obrotowego 2013/2014).
RUCHCHORZ
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku (III kw. roku obrotowego 2013/2014).
RUCHCHORZ
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku (II kw. roku obrotowego 2013/2014).
RUCHCHORZ
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia sprawozdań z działalności i finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat za rok obrotowy tj. od 01.07.2012 r. do 30.06.2013r oraz za rok ubiegły, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela kolejnych serii, z wyłączeniem prawa poboru, dalszego istnienia spółki, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
RUCHCHORZ
Publikacja raportu za rok obrotowy 1.07.2012 - 30.06.2013.
RUCHCHORZ
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
RUCHCHORZ
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
RUCHCHORZ
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
RUCHCHORZ
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
RUCHCHORZ
Pierwszy dzień obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, E i L.
RUCHCHORZ
WZA ws. m.in. dalszego istnienia spółki, pokrycia straty za ostatni rok obrotowy oraz połączenia spółek Ruch Chorzów S.A. i Ganbist Ltd.
RUCHCHORZ
Publikacja raportu za rok obrotowy 2011/2012.
RUCHCHORZ
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
RUCHCHORZ
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
RUCHCHORZ
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii J i K.
RUCHCHORZ
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
RUCHCHORZ
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
RUCHCHORZ
NWZA ws. zmian w składzie RN.
RUCHCHORZ
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
RUCHCHORZ
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji z wyłączeniem prawa poboru.
RUCHCHORZ
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
RUCHCHORZ
WZA
RUCHCHORZ
Publikacja raportu za 2010 rok.
RUCHCHORZ
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
RUCHCHORZ
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii I.
RUCHCHORZ
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
RUCHCHORZ
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E i F.
RUCHCHORZ
Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek