16:15 | GMT: 14:15 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
PARCELTEC

Data
Spółka
Wydarzenie
PARCELTEC
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
PARCELTEC
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
PARCELTEC
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
PARCELTEC
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku spółki za rok 2019.
PARCELTEC
Publikacja raportu za 2019 rok.
PARCELTEC
NWZA ws. powołania członków RN.
PARCELTEC
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
PARCELTEC
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
PARCELTEC
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
PARCELTEC
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
PARCELTEC
Publikacja raportu za 2018 rok.
PARCELTEC
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
PARCELTEC
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
PARCELTEC
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
PARCELTEC
Publikacja raportu za 2017 rok.
PARCELTEC
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
PARCELTEC
NWZA ws. powołania członków RN oraz zmian statutu.
PARCELTEC
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
PARCELTEC
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
PARCELTEC
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
PARCELTEC
Dzień pierwszego notowania na NC 2.750.747 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
PARCELTEC
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
PARCELTEC
Publikacja raportu za 2016 rok.
PARCELTEC
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
PARCELTEC
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
PARCELTEC
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
PARCELTEC
Scalenie akcji w stosunku 20:1.
PARCELTEC
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
PARCELTEC
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
PARCELTEC
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
PARCELTEC
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz zmiany uchwały nr 7/NWZ/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. NWZ w sprawie scalenia akcji i zmiany statutu.
PARCELTEC
Publikacja raportu za 2015 rok.
PARCELTEC
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
PARCELTEC
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
PARCELTEC
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru, wprowadzenie akcji serii C do obrotu na NC, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
PARCELTEC
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
PARCELTEC
Początek notowań spółki BOOMERANG (BMR) pod nazwą PARCELTEC (PTE), w związku ze zmianą firmy.
PARCELTEC
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
PARCELTEC
NWZA ws. odwołania i powołania członków RN, zmiany nazwy spółki, zmiany statutu i przedmiotu działalności, uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii B i wprowadzenie ich do obrotu na NC.
PARCELTEC
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
PARCELTEC
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 rok.
PARCELTEC
Publikacja raportu za 2014 rok.
PARCELTEC
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
PARCELTEC
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
PARCELTEC
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
PARCELTEC
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
PARCELTEC
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz zmian w składzie RN.
PARCELTEC
Publikacja raportu za 2013 rok.
PARCELTEC
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
PARCELTEC
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
PARCELTEC
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
PARCELTEC
Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań 11.982.460 akcji zwykłych na okaziciela serii A.


«Powrót do terminarza spółek