07:24 | GMT: 05:24 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
PLASTPACK

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
PLASTPACK
Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
PLASTPACK
Dzień wykupu akcji spółki przez Władysława Kraska oraz WMA A01 sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie po cenie 0,99 zł za akcję.
PLASTPACK
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
PLASTPACK
NWZA ws. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. za rok obrotowy 2015 oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PlastPack Company S.A. w roku obrotowym 2015.
PLASTPACK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
PLASTPACK
Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
PLASTPACK
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
PLASTPACK
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
PLASTPACK
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
PLASTPACK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
PLASTPACK
ZWZA ws. m.in. ustalenia kwoty z kapitału zapasowego przeznaczonej do wypłaty dywidendy za 2015 oraz podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015.
PLASTPACK
Publikacja jednostkowego raportu za 2015 rok.
PLASTPACK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
PLASTPACK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
PLASTPACK
NWZA ws. zmiany statutu.
PLASTPACK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
PLASTPACK
Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
PLASTPACK
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
PLASTPACK
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
PLASTPACK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014.
PLASTPACK
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
PLASTPACK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
PLASTPACK
Publikacja jednostkowego raportu za 2014 rok.
PLASTPACK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
PLASTPACK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
PLASTPACK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
PLASTPACK
NWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za rok obrotowy 2013.
PLASTPACK
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
PLASTPACK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
PLASTPACK
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
PLASTPACK
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
PLASTPACK
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
PLASTPACK
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, umorzenia akcji własnych, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
PLASTPACK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku oraz jednostkowego raportu za cały 2013r.
PLASTPACK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PLASTPACK
NWZA ws. rozszerzenia sposobu przeznaczenia kapitału rezerwowego, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.
PLASTPACK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
PLASTPACK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012.
PLASTPACK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
PLASTPACK
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2013 roku.
PLASTPACK
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za IV kwartał 2012 roku.
PLASTPACK
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
PLASTPACK
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek