07:34 | GMT: 05:34 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
PCGUARD

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
PCGUARD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
PCGUARD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PCGUARD
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
PCGUARD
Scalenie akcji w stosunku 19:1.
PCGUARD
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
PCGUARD
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
PCGUARD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PCGUARD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PCGUARD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PCGUARD
ZWZA ws. m.in. dalszego istnienia spółki, połączenia dotychczasowych serii A, B, C, D, E i F akcji na okaziciela w jedną serię G oraz upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z uprawnieniem do pozbawienia, za zgodą RN, prawa poboru akcji w całości lub w części dotychczasowych akcjonariuszy.
PCGUARD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
PCGUARD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
PCGUARD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
PCGUARD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
PCGUARD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
PCGUARD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
PCGUARD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
PCGUARD
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
PCGUARD
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
PCGUARD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
PCGUARD
NWZA ws. zmiany statutu.
PCGUARD
NWZA ws. m.in. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
PCGUARD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
PCGUARD
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
PCGUARD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
PCGUARD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
PCGUARD
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
PCGUARD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PCGUARD
NWZA ws. zmian w RN, zmiany statutu, zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz podwyższenia kwoty kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.
PCGUARD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
PCGUARD
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2012.
PCGUARD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
PCGUARD
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
PCGUARD
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
PCGUARD
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
PCGUARD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
PCGUARD
NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.
PCGUARD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
PCGUARD
NWZA ws. zmian w składzie RN.
PCGUARD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
PCGUARD
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2011 rok.
PCGUARD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
PCGUARD
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
PCGUARD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
PCGUARD
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F.
PCGUARD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
PCGUARD
WZA
PCGUARD
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E.
PCGUARD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
PCGUARD
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
PCGUARD
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz odpowiednich zmian statutu.
PCGUARD
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji oraz zmian w statucie.
PCGUARD
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
PCGUARD
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie.
PCGUARD
NWZA


«Powrót do terminarza spółek