20:18 | GMT: 18:18 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
PREFABET

Data
Spółka
Wydarzenie
PREFABET
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
PREFABET
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
PREFABET
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za 2019 rok.
PREFABET
Publikacja raportu za 2019 rok.
PREFABET
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
PREFABET
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
PREFABET
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
PREFABET
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
PREFABET
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za 2018 rok.
PREFABET
Publikacja raportu za 2018 rok.
PREFABET
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
PREFABET
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
PREFABET
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
PREFABET
NWZA ws. powołania członka RN w miejsce członka RN, którego mandat wygasł w związku ze śmiercią.
PREFABET
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
PREFABET
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za 2017 rok.
PREFABET
Publikacja raportu za 2017 rok.
PREFABET
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
PREFABET
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
PREFABET
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
PREFABET
NWZA ws. zmian statutu oraz zmiany w składzie RN.
PREFABET
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
PREFABET
NWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2016 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, sposobu pokrycia straty za 2016 rok, udzielenia absolutorium członkom zarządu z wykonania obowiązków w 2016 roku oraz ustalenia wynagrodzenia RN.
PREFABET
Publikacja raportu za 2016 rok.
PREFABET
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za 2016 rok.
PREFABET
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
PREFABET
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
PREFABET
NWZA ws. zmian składu RN.
PREFABET
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
PREFABET
NWZA ws. zmiany statutu.
PREFABET
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
PREFABET
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2015 rok.
PREFABET
Publikacja raportu za 2015 rok.
PREFABET
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
PREFABET
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
PREFABET
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
PREFABET
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
PREFABET
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 rok.
PREFABET
Publikacja raportu za 2014 rok.
PREFABET
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
PREFABET
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
PREFABET
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
PREFABET
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz członka RN oraz zmian w składzie RN.
PREFABET
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
PREFABET
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmian w składzie RN.
PREFABET
Publikacja raportu za 2013 rok.
PREFABET
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
PREFABET
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
PREFABET
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
PREFABET
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
PREFABET
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2012 rok.
PREFABET
Publikacja raportu za 2012 rok.
PREFABET
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
PREFABET
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
PREFABET
NWZA ws. powołania członka RN.
PREFABET
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
PREFABET
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
PREFABET
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2011 rok.
PREFABET
Publikacja raportu za 2011 rok.
PREFABET
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
PREFABET
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
PREFABET
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
PREFABET
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
PREFABET
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
PREFABET
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek