03:23 | GMT: 01:23 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
OEX

Data
Spółka
Wydarzenie
OEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
OEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
OEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
OEX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
OEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
OEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
OEX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
OEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
OEX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
OEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
OEX
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.101.445 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
OEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
OEX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
OEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
OEX
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
OEX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
OEX
NWZA ws. powołania członka w skład RN oraz ustalenia wynagrodzeń członków RN.
OEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
OEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
OEX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
OEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
OEX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
OEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
OEX
Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję.
OEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
OEX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,75 zł na akcję.
OEX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 zł na akcję.
OEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
OEX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
OEX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
OEX
Początek notowań spółki TELL (TEL) pod nazwą OEX (OEX), w związku ze zmianą firmy.
OEX
Wypłata dywidendy 0,60 zł na akcję.
OEX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.
OEX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.
OEX
NWZA ws. podziału zysku.
OEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
OEX
NWZA ws. wyrażenia zgody na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako aportu w zamian za udziały w spółce zależnej oraz zmiany statutu.
OEX
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.777.692 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
OEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
OEX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
OEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
OEX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
OEX
Wypłata dywidendy 1,00 zł na akcję.
OEX
NWZA ws. podwyższeniu kapitału z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
OEX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,00 zł na akcję.
OEX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,00 zł na akcję.
OEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
OEX
NWZA ws. podziału zysku.
OEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
OEX
NWZA ws. zmiany statutu.
OEX
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
OEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
OEX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
OEX
NWZA ws. zmian w składzie RN.
OEX
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 10,76 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Neo Investment S.A.
OEX
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 10,76 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Neo Investment S.A.
OEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
OEX
Wypłata dywidendy 1,00 zł na akcję.
OEX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,00 zł na akcję.
OEX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,00 zł na akcję.
OEX
NWZA ws. podziału zysku i wyboru członka RN.
OEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
OEX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku, umorzenia akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego.
OEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
OEX
Zakończenie zapisów w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez Tell SA, po 14,00 zł za sztukę.
OEX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
OEX
Początek zapisów w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez Tell SA, po 14,00 zł za sztukę.
OEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
OEX
NWZA ws. nabycia akcji własnych w celu umorzenia.
OEX
NWZA ws. umorzenia akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego.
OEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
OEX
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 14 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Tell SA.
OEX
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 14 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Tell SA.
OEX
WZA ws. m.in. podziału zysku, nabycia akcji własnych, zmiany statutu oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
OEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
OEX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
OEX
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A.
OEX
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A.
OEX
NWZA ws. zmian w statucie oraz zmian w składzie RN.
OEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
OEX
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A.
OEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
OEX
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A.
OEX
Wypłata dywidendy 0,80 zł na akcję.
OEX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,80 zł na akcję.
OEX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,80 zł na akcję.
OEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
OEX
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.


«Powrót do terminarza spółek