13:44 | GMT: 11:44 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
MSXRESOUR

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
MSXRESOUR
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW.
MSXRESOUR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
MSXRESOUR
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
MSXRESOUR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
MSXRESOUR
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
MSXRESOUR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
MSXRESOUR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
MSXRESOUR
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
MSXRESOUR
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
MSXRESOUR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
MSXRESOUR
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
MSXRESOUR
Scalenie akcji w stosunku 25:1.
MSXRESOUR
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
MSXRESOUR
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
MSXRESOUR
Początek notowań spółki MOSTALEXP (MSX) pod nazwą MSXRESOUR (MSX), w związku ze zmianą firmy.
MSXRESOUR
Wprowadzenie do obrotu na GPW 22.629.500 akcji zwykłych na okaziciela VI emisji.
MSXRESOUR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
MSXRESOUR
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za 2013r, udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium, wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia oraz zmiany statutu.
MSXRESOUR
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG250, WIG i WIG-Poland.
MSXRESOUR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
MSXRESOUR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
MSXRESOUR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
MSXRESOUR
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
MSXRESOUR
Wprowadzenie do obrotu na GPW 91.368.600 akcji VII emisji i 91.368.600 akcji VIII emisji.
MSXRESOUR
NWZA ws. zmiany statutu.
MSXRESOUR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
MSXRESOUR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
MSXRESOUR
NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższania kapitału zakładowego spółki z pozbawieniem prawa poboru, zmiany statutu, warunkowej emisji obligacji, zmian w składzie RN i in.
MSXRESOUR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
MSXRESOUR
NWZA ws. dalszego istnienia spółki, obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela Emisji V z wyłączeniem prawa poboru, potwierdzenia i ponownego powzięcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i in.
MSXRESOUR
NWZA ws. uchylenia uchwał nr 4 i 5 WZA z 26 czerwca 2012 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz ws. obniżenia kapitału zakładowego i in.
MSXRESOUR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
MSXRESOUR
WZA ws. m.in. dalszego istnienia spółki, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, emisji warrantów subskrypcyjnych na okaziciela serii A, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
MSXRESOUR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
MSXRESOUR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
MSXRESOUR
NWZA ws. odwołania prezesa zarządu, wyrażenia zgody na dochodzenie od prezesa zarządu roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu przez niego zarządu, zmian w składzie RN i in.
MSXRESOUR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
MSXRESOUR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
MSXRESOUR
WZA
MSXRESOUR
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
MSXRESOUR
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
MSXRESOUR
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
MSXRESOUR
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek