14:04 | GMT: 12:04 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
HAMBURGER

Data
Spółka
Wydarzenie
HAMBURGER
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
HAMBURGER
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
HAMBURGER
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
HAMBURGER
Publikacja raportu za 2019 rok.
HAMBURGER
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
HAMBURGER
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
HAMBURGER
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
HAMBURGER
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
HAMBURGER
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
HAMBURGER
Publikacja raportu za 2018 rok.
HAMBURGER
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
HAMBURGER
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
HAMBURGER
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
HAMBURGER
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
HAMBURGER
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
HAMBURGER
Publikacja raportu za 2017 rok.
HAMBURGER
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
HAMBURGER
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
HAMBURGER
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
HAMBURGER
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
HAMBURGER
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 oraz dalszego istnienia spółki.
HAMBURGER
Publikacja raportu za 2016 rok.
HAMBURGER
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
HAMBURGER
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
HAMBURGER
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
HAMBURGER
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
HAMBURGER
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz istnienia spółki.
HAMBURGER
Publikacja raportu za 2015 rok.
HAMBURGER
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
HAMBURGER
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
HAMBURGER
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
HAMBURGER
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
HAMBURGER
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
HAMBURGER
Publikacja raportu za 2014 rok.
HAMBURGER
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
HAMBURGER
NWZA ws. potwierdzenia umowy pożyczki, ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
HAMBURGER
Pierwszy dzień notowań na NC 5.280.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz 960.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
HAMBURGER
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
HAMBURGER
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
HAMBURGER
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
HAMBURGER
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
HAMBURGER
Przydział akcji serii G w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
HAMBURGER
Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych i dodatkowych na akcje serii G w wykonaniu prawa poboru.
HAMBURGER
Publikacja raportu za 2013 rok.
HAMBURGER
Początek przyjmowania zapisów podstawowych i dodatkowych na akcje serii G w wykonaniu prawa poboru.
HAMBURGER
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
HAMBURGER
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
HAMBURGER
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z zachowaniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii G do obrotu do obrotu na NC, połączenia Mr Hamburger SA ze spółką Mr Hamburger Sp. z o.o. oraz zmiany statutu.
HAMBURGER
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
HAMBURGER
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
HAMBURGER
Początek notowań spółki MRKUCHAR (MKR) pod nazwą HAMBURGER (MRH), w związku ze zmianą firmy.
HAMBURGER
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
HAMBURGER
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012, dalszego istnienia spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru.
HAMBURGER
Publikacja raportu za 2012 rok.
HAMBURGER
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
HAMBURGER
Pierwszy dzień notowań na NC 720.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
HAMBURGER
Ostatni dzień notowań na NC 720.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
HAMBURGER
Pierwszy dzień notowań na NC 720.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
HAMBURGER
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
HAMBURGER
Początek notowań spółki LESNERUNO (LES) pod nazwą MRKUCHAR (MKR), w związku ze zmianą firmy.
HAMBURGER
Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E.
HAMBURGER
Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E.
HAMBURGER
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
HAMBURGER
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
HAMBURGER
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
HAMBURGER
NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
HAMBURGER
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
HAMBURGER
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
HAMBURGER
Publikacja raportu za 2011 rok.
HAMBURGER
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
HAMBURGER
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek