04:42 | GMT: 02:42 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
MEDAPP

Data
Spółka
Wydarzenie
MEDAPP
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
MEDAPP
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
MEDAPP
Publikacja raportu za 2019 rok.
MEDAPP
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii H, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu oraz sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF/MSR.
MEDAPP
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
MEDAPP
Przydział akcji serii G.
MEDAPP
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii G.
MEDAPP
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
MEDAPP
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii G.
MEDAPP
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
MEDAPP
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej akcji serii G oraz zmian w składzie RN.
MEDAPP
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
MEDAPP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
MEDAPP
Publikacja raportu za 2018 rok.
MEDAPP
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
MEDAPP
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
MEDAPP
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
MEDAPP
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
MEDAPP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
MEDAPP
Publikacja raportu za 2017 rok.
MEDAPP
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
MEDAPP
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
MEDAPP
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
MEDAPP
NWZA ws. uchylenia uchwały nr 20/2017 ZWZ z 30 czerwca 2017 r. oraz zmiany uchwał nr 21/2017, 22/2017 i 23/2017 ZWZ z 30 czerwca 2017 r.
MEDAPP
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
MEDAPP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz podziału (splitu) wartości nominalnej akcji.
MEDAPP
Publikacja raportu za 2016 rok.
MEDAPP
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
MEDAPP
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
MEDAPP
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
MEDAPP
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
MEDAPP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
MEDAPP
Publikacja raportu za 2015 rok.
MEDAPP
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
MEDAPP
Początek notowań spółki YELLOWHAT (YEL) pod nazwą MEDAPP (MDA), w związku ze zmianą firmy.
MEDAPP
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
MEDAPP
NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
MEDAPP
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
MEDAPP
NWZA ws. połączenia YELLOW HAT S.A. z MEDAPP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
MEDAPP
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
MEDAPP
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2014 rok, dalszego istnienia spółki, widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmian w statucie.
MEDAPP
Publikacja raportu za 2014 rok.
MEDAPP
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
MEDAPP
NWZA ws. zmian w składzie RN.
MEDAPP
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
MEDAPP
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenie akcji do obrotu na NC, scalenia akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MEDAPP
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
MEDAPP
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013 oraz zmiany statutu.
MEDAPP
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
MEDAPP
Publikacja raportu za 2013 rok.
MEDAPP
NWZA ws. wyboru członków RN.
MEDAPP
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
MEDAPP
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
MEDAPP
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
MEDAPP
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
MEDAPP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok 2012.
MEDAPP
Pierwszy dzień notowań na NC 32.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
MEDAPP
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie (poprzez wniesienie jako wkład niepieniężny) zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
MEDAPP
Publikacja raportu za 2012 rok.
MEDAPP
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
MEDAPP
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
MEDAPP
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
MEDAPP
NWZA ws. ubiegania się o wprowadzenie akcji serii B do obrotu na NC oraz dematerializacji akcji serii B.
MEDAPP
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
MEDAPP
WZA ws. m.in. podziału zysku / pokryciu straty za rok 2011.
MEDAPP
Publikacja raportu za 2011 rok.
MEDAPP
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
MEDAPP
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
MEDAPP
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
MEDAPP
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A i C.
MEDAPP
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
MEDAPP
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek