09:50 | GMT: 07:50 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
LSISOFT

Data
Spółka
Wydarzenie
LSISOFT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
LSISOFT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
LSISOFT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
LSISOFT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
LSISOFT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
LSISOFT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
LSISOFT
Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
LSISOFT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
LSISOFT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
LSISOFT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
LSISOFT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
LSISOFT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
LSISOFT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
LSISOFT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
LSISOFT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
LSISOFT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
LSISOFT
Wprowadzenie do obrotu na GPW 100.000 akcji serii A5 oraz 80.902 akcji serii A6.
LSISOFT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
LSISOFT
NWZA ws. połączenia LSI Software S.A. z Softech sp. z o.o. oraz zmian w statucie.
LSISOFT
NWZA ws. zmian w składzie RN, dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej spółce oraz zmian w składzie zarządu.
LSISOFT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
LSISOFT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
LSISOFT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
LSISOFT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
LSISOFT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
LSISOFT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
LSISOFT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
LSISOFT
ZWZA ws. m.in. zysku za rok obrotowy 2015, przeniesienia kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy oraz wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej spółce przy sprawowaniu zarządu przez członka zarządu.
LSISOFT
Wprowadzenie do obrotu na GPW 24.524 akcji serii A2, 100.000 akcji serii A3, 100.000 akcji serii A4, 19.098 akcji serii A6.
LSISOFT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
LSISOFT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
LSISOFT
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
LSISOFT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
LSISOFT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
LSISOFT
ZWZA ws. m.in. straty za rok obrotowy 2014 oraz uchylenia uchwał NWZ z dnia 24 lutego 2015 r. o numerach 19/2015 i 20/2015.
LSISOFT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
LSISOFT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
LSISOFT
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
LSISOFT
NWZA ws. zmian w składzie zarządu i RN, uchylenia uchwał 41/2014, 44/2014, 45/2014, 47/2014 oraz zmiany statutu.
LSISOFT
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie RN i zarządu oraz zmiany statutu.
LSISOFT
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela: 100.000 serii A1, 75.476 serii A2 oraz 46.000 serii C1.
LSISOFT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
LSISOFT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
LSISOFT
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz zmian w składzie RN.
LSISOFT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
LSISOFT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
LSISOFT
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
LSISOFT
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
LSISOFT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
LSISOFT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
LSISOFT
ZWZA ws. m.in. zysku za rok obrotowy 2012.
LSISOFT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
LSISOFT
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
LSISOFT
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
LSISOFT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
LSISOFT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
LSISOFT
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011 i skupu akcji własnych.
LSISOFT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
LSISOFT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
LSISOFT
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
LSISOFT
NWZA ws. zmiany statutu, zmian w składzie zarządu oraz zmian w składzie RN.
LSISOFT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
LSISOFT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
LSISOFT
NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej oraz zmian w statucie.
LSISOFT
WZA
LSISOFT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
LSISOFT
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
LSISOFT
NWZA ws. powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz zmian w statucie.
LSISOFT
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
LSISOFT
NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.
LSISOFT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek