01:07 | GMT: 23:07 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
JWWINVEST

Data
Spółka
Wydarzenie
JWWINVEST
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
JWWINVEST
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
JWWINVEST
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
JWWINVEST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
JWWINVEST
NWZA ws. zmian w składzie RN.
JWWINVEST
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
JWWINVEST
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
JWWINVEST
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018.
JWWINVEST
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
JWWINVEST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
JWWINVEST
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
JWWINVEST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
JWWINVEST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
JWWINVEST
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
JWWINVEST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
JWWINVEST
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
JWWINVEST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
JWWINVEST
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
JWWINVEST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
JWWINVEST
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 3.000.000 akcji serii A2 i 150.000 akcji serii C. Wykluczenie z obrotu na NC akcji serii A2 i C.
JWWINVEST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
JWWINVEST
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
JWWINVEST
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
JWWINVEST
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
JWWINVEST
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
JWWINVEST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
JWWINVEST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
JWWINVEST
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
JWWINVEST
NWZA ws. zmiany statutu, udzielenia zgody na udzielenie spółce pożyczki przez członka RN oraz wyrażenia zgody na zwieranie umów pożyczek przez spółkę w przyszłości.
JWWINVEST
NWZA ws. zmiany statutu, uchylenia uchwały nr 19 ZWZ z 5 maja 2015 roku oraz podjęcia nowej uchwały w sprawie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF/MSR, zmian składu RN, powierzenia zadań komitetu audytu RN, udzielenia upoważnienia zarządowi w przedmiocie możliwości odstąpienia od przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii E.
JWWINVEST
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
JWWINVEST
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
JWWINVEST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
JWWINVEST
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A2 i C, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru, przejścia na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
JWWINVEST
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
JWWINVEST
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
JWWINVEST
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
JWWINVEST
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
JWWINVEST
Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 oraz 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.


«Powrót do terminarza spółek