21:01 | GMT: 19:01 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
INDOS

Data
Spółka
Wydarzenie
INDOS
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
INDOS
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
INDOS
Wypłata dywidendy 0,19 zł na akcję.
INDOS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,19 zł na akcję.
INDOS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,19 zł na akcję.
INDOS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019.
INDOS
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
INDOS
Publikacja raportu za 2019 rok.
INDOS
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
INDOS
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
INDOS
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
INDOS
Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.
INDOS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję.
INDOS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.
INDOS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018.
INDOS
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
INDOS
Publikacja raportu za 2018 rok.
INDOS
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
INDOS
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
INDOS
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
INDOS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
INDOS
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
INDOS
Publikacja raportu za 2017 rok.
INDOS
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
INDOS
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
INDOS
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
INDOS
Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
INDOS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
INDOS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
INDOS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy, pokrycia straty z lat ubiegłych kapitałem zapasowym.
INDOS
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
INDOS
Publikacja raportu za 2016 rok.
INDOS
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
INDOS
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
INDOS
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
INDOS
Wypłata dywidendy 0,14 zł na akcję.
INDOS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,14 zł na akcję.
INDOS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję.
INDOS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
INDOS
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
INDOS
Publikacja raportu za 2015 rok.
INDOS
Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowania 454.060 akcji zwykłych na okaziciela serii B.


«Powrót do terminarza spółek