20:29 | GMT: 18:29 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
INPRO

Data
Spółka
Wydarzenie
INPRO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
INPRO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
INPRO
Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
INPRO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
INPRO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
INPRO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
INPRO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
INPRO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
INPRO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
INPRO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
INPRO
Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
INPRO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
INPRO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
INPRO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
INPRO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
INPRO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
INPRO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
INPRO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
INPRO
Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
INPRO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
INPRO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
INPRO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
INPRO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
INPRO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
INPRO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
INPRO
NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
INPRO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
INPRO
Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
INPRO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
INPRO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
INPRO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
INPRO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
INPRO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
INPRO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
INPRO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
INPRO
Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
INPRO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
INPRO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
INPRO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy, wypłaty jednorazowego dodatkowego wynagrodzenia członkom RN.
INPRO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
INPRO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
INPRO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
INPRO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
INPRO
Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
INPRO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
INPRO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
INPRO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
INPRO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
INPRO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
INPRO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
INPRO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
INPRO
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
INPRO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
INPRO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
INPRO
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
INPRO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
INPRO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
INPRO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
INPRO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
INPRO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
INPRO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
INPRO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
INPRO
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
INPRO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
INPRO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
INPRO
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
INPRO
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
INPRO
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
INPRO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
INPRO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
INPRO
WZA
INPRO
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
INPRO
Pierwszy dzień notowań na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A i B.
INPRO
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
INPRO
Debiut spółki na GPW.
INPRO
Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
INPRO
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
INPRO
Zakończenie (do godz. 14:00) budowy księgi popytu oraz przyjmowania zapisów w transzy detalicznej.
INPRO
Początek budowy księgi popytu. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w transzy detalicznej.


«Powrót do terminarza spółek