15:24 | GMT: 13:24 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
GETINOBLE

Data
Spółka
Wydarzenie
GETINOBLE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
GETINOBLE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
GETINOBLE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019 oraz straty z lat ubiegłych.
GETINOBLE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
GETINOBLE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
GETINOBLE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
GETINOBLE
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40.
GETINOBLE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
GETINOBLE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018 oraz strat z lat ubiegłych.
GETINOBLE
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40.
GETINOBLE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
GETINOBLE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
GETINOBLE
Wprowadzenie do obrotu na GPW 36.630.037 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
GETINOBLE
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40.
GETINOBLE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
GETINOBLE
Wprowadzenie do obrotu na GPW 36.630.037 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
GETINOBLE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
GETINOBLE
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D i E w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz powołania członka RN.
GETINOBLE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017 oraz straty z lat ubiegłych.
GETINOBLE
Wprowadzenie do obrotu na GPW 69.597.068 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
GETINOBLE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
GETINOBLE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
GETINOBLE
NWZA ws. wyłączenia prawa poboru akcji serii C emitowanych na podstawie uchwały zarządu dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej.
GETINOBLE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
GETINOBLE
NWZA ws. oceny odpowiedniości kandydata do pełnienia funkcji członka RN oraz powołania członka RN.
GETINOBLE
Wprowadzenie do obrotu na GPW 18.315.019 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
GETINOBLE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
GETINOBLE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
GETINOBLE
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
GETINOBLE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
GETINOBLE
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40.
GETINOBLE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
GETINOBLE
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
GETINOBLE
Scalenie akcji w stosunku 3:1.
GETINOBLE
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG i mWIG40.
GETINOBLE
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
GETINOBLE
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
GETINOBLE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
GETINOBLE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
GETINOBLE
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany oznaczenia akcji, scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany statutu.
GETINOBLE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
GETINOBLE
NWZA ws. zmiany statutu, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia prawa poboru za zgodą RN, obniżenia kapitału zakładowego oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
GETINOBLE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
GETINOBLE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
GETINOBLE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
GETINOBLE
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
GETINOBLE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
GETINOBLE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
GETINOBLE
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
GETINOBLE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
GETINOBLE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
GETINOBLE
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań i podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN, powołania członków RN oraz zmiany statutu.
GETINOBLE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
GETINOBLE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
GETINOBLE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
GETINOBLE
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012 oraz przeznaczenia kapitału z aktualizacji wyceny programu opcji menedżerskich na kapitał rezerwowy.
GETINOBLE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
GETINOBLE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
GETINOBLE
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J i K.
GETINOBLE
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J i K.
GETINOBLE
Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J.
GETINOBLE
Pierwszy dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K.
GETINOBLE
Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii J i K.
GETINOBLE
Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii J i K.
GETINOBLE
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii J oraz akcji serii K.
GETINOBLE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
GETINOBLE
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej akcji serii J i K z zachowaniem prawa poboru, zmiany statutu, powołania członka RN oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia dla niezależnych członków RN.
GETINOBLE
Początek notowań spółki GETBANK (GTB) pod nazwą GETINOBLE (GNB), w związku ze zmianą firmy.
GETINOBLE
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii I.
GETINOBLE
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40.
GETINOBLE
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG, WIG-Poland i WIG-banki.
GETINOBLE
Debiut spółki na GPW.


«Powrót do terminarza spółek