23:49 | GMT: 21:49 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
FUTURIS

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
FUTURIS
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
FUTURIS
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
FUTURIS
Publikacja raportu za 2016 i 2017 rok.
FUTURIS
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
FUTURIS
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
FUTURIS
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
FUTURIS
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
FUTURIS
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
FUTURIS
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
FUTURIS
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
FUTURIS
NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
FUTURIS
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
FUTURIS
Publikacja raportu za 2015 rok.
FUTURIS
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
FUTURIS
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
FUTURIS
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
FUTURIS
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
FUTURIS
Publikacja raportu za 2014 rok.
FUTURIS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto lub pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku.
FUTURIS
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
FUTURIS
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
FUTURIS
NWZA ws. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru lub z zachowaniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii E do obrotu na NC, uchwalenia kapitału docelowego oraz zmiany statutu.
FUTURIS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
FUTURIS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
FUTURIS
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru lub z zachowaniem prawa poboru, wprowadzenie akcji serii D do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
FUTURIS
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz zmian w składzie RN.
FUTURIS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
FUTURIS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
FUTURIS
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
FUTURIS
Scalenie akcji w stosunku 100:1.
FUTURIS
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
FUTURIS
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
FUTURIS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
FUTURIS
NWZA ws. m.in. połączenia akcji, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem lub z zachowaniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii C do obrotu na NC, uchylenia uchwał nr 9 i 10 NWZ z 29.08.2013r oraz zmiany statutu.
FUTURIS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
FUTURIS
NWZA ws. zmian statutu, wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu umorzenia, obniżenia kapitału zakładowego, połączenia akcji, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru lub z zachowaniem prawa poboru.
FUTURIS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
FUTURIS
NWZA ws. zmiany statutu, kapitału docelowego, upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego oraz uchylenia uchwały nr 6 NWZA z 29 kwietnia 2013 roku.
FUTURIS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku.
FUTURIS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
FUTURIS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
FUTURIS
NWZA ws. uchylenia uchwał nr 8 oraz 10 NWZA z dnia 20 kwietnia 2012 roku, zmian statutu, kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z zachowaniem prawa poboru.
FUTURIS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
FUTURIS
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
FUTURIS
NWZA ws. połączenia Futuris S.A., ze spółkami ITvent S.A. z siedzibą w Warszawie oraz TMT Solutions S.A. (poprzednia nazwa: Novian TMT S.A.) z siedzibą w Warszawie.
FUTURIS
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
FUTURIS
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
FUTURIS
Publikacja raportu za 2011 rok.
FUTURIS
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
FUTURIS
NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany w składzie RN.
FUTURIS
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E i F.
FUTURIS
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
FUTURIS
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
FUTURIS
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
FUTURIS
WZA
FUTURIS
Publikacja raportu za 2010 rok.
FUTURIS
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
FUTURIS
Początek notowań spółki BIOINVENT (BIN) pod nazwą FUTURIS (FUT), w związku ze zmianą firmy.
FUTURIS
NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.
FUTURIS
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
FUTURIS
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
FUTURIS
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
FUTURIS
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A2 oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
FUTURIS
Przydział akcji serii D.
FUTURIS
Zakończenie zapisów na akcje serii D.
FUTURIS
Początek zapisów na akcje serii D.
FUTURIS
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.


«Powrót do terminarza spółek