04:46 | GMT: 02:46 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
ENTER

Data
Spółka
Wydarzenie
ENTER
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ENTER
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ENTER
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2019.
ENTER
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ENTER
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ENTER
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ENTER
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
ENTER
Wypłata dywidendy 0,70 zł na akcję.
ENTER
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,70 zł na akcję.
ENTER
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,70 zł na akcję.
ENTER
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018.
ENTER
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ENTER
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ENTER
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ENTER
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ENTER
Wprowadzenie do obrotu na GPW 100.000 akcji serii A oraz 10.443.750 akcji serii B.
ENTER
Wypłata dywidendy 0,55 zł na akcję.
ENTER
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,55 zł na akcję.
ENTER
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ENTER
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,55 zł na akcję.
ENTER
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017.
ENTER
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii D, pozbawienia prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie akcji zwykłych serii A i B, praw do akcji zwykłych serii D oraz akcji zwykłych serii D do obrotu na GPW, zmiany statutu oraz zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
ENTER
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ENTER
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
ENTER
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ENTER
Wypłata dywidendy 0,55 zł na akcję.
ENTER
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,55 zł na akcję.
ENTER
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,55 zł na akcję.
ENTER
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ENTER
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2016.
ENTER
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ENTER
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
ENTER
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ENTER
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
ENTER
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
ENTER
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
ENTER
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
ENTER
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2015.
ENTER
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ENTER
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ENTER
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
ENTER
Wprowadzenie do obrotu na GPW 7.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
ENTER
Dzień ostatniego notowania 7.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
ENTER
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 7.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
ENTER
Przydział akcji.
ENTER
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych.
ENTER
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych.
ENTER
Zakończenie budowy księgi popytu.
ENTER
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje w transzy inwestorów indywidualnych.
ENTER
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje w transzy inwestorów indywidualnych.
ENTER
Początek budowy księgi popytu.


«Powrót do terminarza spółek