22:52 | GMT: 20:52 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
EGB

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
EGB
Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z dokonanym połączeniem ze spółką Getback S.A. i wykreśleniem spółki EGB Investments S.A. z rejestru przedsiębiorców.
EGB
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
EGB
NWZA ws. m.in połączenia GetBack S.A. z EGB Investments S.A. przez przejęcie.
EGB
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
EGB
Dzień wykupu akcji spółki przez GetBack Spółka Akcyjna po cenie 16 zł za akcję.
EGB
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
EGB
NWZA ws. powołania członków RN oraz ustalenia zasad wynagradzania członków RN nowej kadencji.
EGB
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
EGB
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2016.
EGB
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
EGB
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
EGB
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
EGB
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
EGB
Dzień pierwszego notowania na NC 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
EGB
NWZA ws. zmian w składzie RN obecnej kadencji oraz zmiany zasad wynagradzania członków RN.
EGB
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
EGB
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2015 rok, ustanowienia Programu Motywacyjnego na lata 2017 – 2020, emisji warrantów subskrypcyjnych serii G, H, I oraz J z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii E oraz nabycia akcji własnych.
EGB
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
EGB
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
EGB
NWZA ws. dematerializacji akcji serii A i B oraz wprowadzenia ich do obrotu na NC, wyrażenia zgody na emisję obligacji, dokonania zmian Regulaminu RN oraz zmiany statutu.
EGB
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
EGB
NWZA ws. dokonania zmian statutu, zmian w składzie RN oraz zmiany zasad wynagradzania członków RN.
EGB
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
EGB
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
EGB
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2014.
EGB
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
EGB
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
EGB
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
EGB
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
EGB
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
EGB
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,00 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez EGB International s.a.r.l.
EGB
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
EGB
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,00 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez EGB International s.a.r.l.
EGB
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
EGB
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
EGB
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
EGB
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
EGB
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
EGB
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
EGB
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
EGB
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2012.
EGB
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
EGB
Publikacja jednostkowego raportu za 2012 rok.
EGB
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
EGB
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
EGB
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
EGB
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
EGB
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
EGB
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
EGB
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
EGB
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2011.
EGB
Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 oraz skonsolidowanego raportu za cały 2011 rok.
EGB
Publikacja jednostkowego raportu za 2011 rok.
EGB
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
EGB
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
EGB
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
EGB
WZA
EGB
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
EGB
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2010 rok.
EGB
Publikacja jednostkowego raportu za 2010 rok.
EGB
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
EGB
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C, D i F.
EGB
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
EGB
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek