08:15 | GMT: 06:15 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
AMREST

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
AMREST
ZWZA
AMREST
ZWZA
AMREST
Wprowadzenie do obrotu na GPW 7.415.253 akcji zwykłych na okaziciela.
AMREST
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
AMREST
Wznowienie obrotu akcjami spółki.
AMREST
Zawieszenie obrotu akcjami na wniosek spółki.
AMREST
Split akcji w stosunku 1:10.
AMREST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
AMREST
ZWZA
AMREST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
AMREST
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
AMREST
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
AMREST
NWZA ws. m.in. transgranicznego przeniesienia statutowej siedziby spółki do Hiszpanii, zmiany statutu, dostosowaniu do hiszpańskiego prawa oraz przyjęciu statusu spółki prawa hiszpańskiego, dokonania czynności związanych z przeniesieniem siedziby spółki do Hiszpanii.
AMREST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
AMREST
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
AMREST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
AMREST
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
AMREST
NWZA ws. zmiany uchwały nr 4 NWZ z 12 sierpnia 2015 r. w sprawie liczebności RN, odwołania członków RN oraz powołania członków RN.
AMREST
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
AMREST
NWZA ws. zmiany uchwały nr 7 ZWZ z 19 maja 2015r. w przedmiocie upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
AMREST
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 255 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez FCapital Dutch B.V.
AMREST
Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez FCapital Dutch B.V. na 255 zł za sztukę.
AMREST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
AMREST
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 215 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez FCapital Dutch B.V.
AMREST
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
AMREST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
AMREST
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
AMREST
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
AMREST
NWZA ws. zmian w składzie RN i in.
AMREST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
AMREST
NWZA ws. ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN, liczebności RN oraz zmian w składzie RN.
AMREST
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych spółki oraz w przedmiocie kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych.
AMREST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
AMREST
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
AMREST
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
AMREST
NWZA ws. zmiany uchwały nr 16 WZA z dnia 10 czerwca 2011 r.
AMREST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
AMREST
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
AMREST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
AMREST
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
AMREST
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
AMREST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
AMREST
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
AMREST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
AMREST
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
AMREST
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
AMREST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
AMREST
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
AMREST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
AMREST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
AMREST
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii 7, 8 i 9.
AMREST
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
AMREST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
AMREST
WZA
AMREST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
AMREST
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2010 rok.
AMREST
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii 5.
AMREST
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.
AMREST
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii 5 i 6.


«Powrót do terminarza spółek