21:15 | GMT: 19:15 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
DYWILAN

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
DYWILAN
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
DYWILAN
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
DYWILAN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2017 oraz NWZA ws. przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) oraz wycofania ich z obrotu na NC, wyrażenia zgody na zamianę akcji na okaziciela na akcje imienne i zmiany statutu.
DYWILAN
Dzień wykupu akcji spółki przez J. Jakubiak Spółka z o.o. po cenie 3,93 zł za akcję.
DYWILAN
Publikacja raportu za I kwartał 2018 oraz za cały 2017 rok.
DYWILAN
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
DYWILAN
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
DYWILAN
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
DYWILAN
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
DYWILAN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2016.
DYWILAN
Publikacja raportu za I kwartał 2017 oraz za cały 2016 rok.
DYWILAN
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
DYWILAN
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
DYWILAN
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
DYWILAN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2015.
DYWILAN
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
DYWILAN
Publikacja raportu za 2015 rok.
DYWILAN
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
DYWILAN
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
DYWILAN
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
DYWILAN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2014.
DYWILAN
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku oraz za cały 2014 rok.
DYWILAN
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
DYWILAN
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
DYWILAN
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
DYWILAN
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
DYWILAN
Publikacja raportu za I kwartał 2014 oraz za cały 2013 rok.
DYWILAN
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
DYWILAN
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
DYWILAN
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
DYWILAN
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2012.
DYWILAN
Publikacja raportu za I kwartał 2013 oraz za cały 2012 rok.
DYWILAN
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
DYWILAN
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
DYWILAN
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
DYWILAN
WZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2011 rok oraz upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.
DYWILAN
Publikacja raportu za I kwartał 2012 oraz za cały 2011 rok.
DYWILAN
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
DYWILAN
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
DYWILAN
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
DYWILAN
WZA
DYWILAN
Publikacja raportu za I kwartał 2011 oraz za cały 2010 rok.
DYWILAN
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
DYWILAN
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek