04:50 | GMT: 02:50 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
BEST

Data
Spółka
Wydarzenie
BEST
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
BEST
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
BEST
NWZA ws. zmiany uchwały nr 1 NWZ z 6 listopada 2015, zmiany uchwały nr 7 NWZ z 25 marca 2016, zmiany uchwał nr 4 i 5 NWZ z 27 października 2016 oraz ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków RN.
BEST
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
BEST
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto/pokrycia straty netto osiągniętego/ej w 2019 r.
BEST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
BEST
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
BEST
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
BEST
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2018.
BEST
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
BEST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
BEST
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
BEST
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
BEST
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2017 r.
BEST
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
BEST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
BEST
Wprowadzenie do obrotu na GPW 203.692 108.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
BEST
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
BEST
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
BEST
Wprowadzenie do obrotu na GPW 690.652 akcje zwykłe na okaziciela serii G.
BEST
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku z lat ubiegłych ujawnionego w sprawozdaniu finansowym za 2016r. oraz sposobu pokrycia straty poniesionej w 2016r.
BEST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
BEST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
BEST
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
BEST
NWZA ws. przyjęcia Programu Motywacyjnego (Akcyjnego) II dla członka zarządu na lata 2016 – 2018, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem objęcia akcji serii F, zmiany statutu, potwierdzenia zgody na zawarcie przez BEST S.A. aneksów do umów pożyczek z członkami zarządu i in.
BEST
Wprowadzenie do obrotu na GPW 8 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 1.362.957 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
BEST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
BEST
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2015r. oraz wyrażenia zgody na nabywanie przez członków zarządu oraz członków RN obligacji emitowanych przez spółkę lub spółki zależne od spółki.
BEST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
BEST
NWZA ws. połączenia spółki BEST SA ze spółkami Actinium Inwestycje sp. z o.o., Gamex Inwestycje sp. z o.o. oraz Gamex sp. z o.o., zmiany uchwały w przedmiocie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla członków zarządu na lata 2015 – 2018, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem objęcia akcji serii D, zmiany statutu, zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej i in.
BEST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
BEST
NWZA ws. określenia liczby członków RN oraz powołania członka RN.
BEST
NWZA ws. przyjęcia Programu Motywacyjnego dla członków zarządu na lata 2015 - 2018, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii C, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii C, zmiany statutu i in.
BEST
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
BEST
Split akcji w stosunku 1:4.
BEST
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
BEST
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku osiągniętego w 2014 r. oraz wyrażenia zgody na nabywanie przez członków zarządu oraz członków RN obligacji emitowanych przez spółkę lub spółki zależne.
BEST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
BEST
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
BEST
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
BEST
NWZA ws. zgody na nabycie akcji, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
BEST
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
BEST
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
BEST
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
BEST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
BEST
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
BEST
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
BEST
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
BEST
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
BEST
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2012 r.
BEST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
BEST
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
BEST
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
BEST
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
BEST
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
BEST
WZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2011 roku.
BEST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
BEST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
BEST
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
BEST
NWZA ws. wyboru członków RN.
BEST
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
BEST
NWZA ws. zmian w statucie.
BEST
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
BEST
WZA
BEST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
BEST
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
BEST
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
BEST
NWZA ws. wyboru członka zarządu, zmian w statucie oraz wyrażenia zgody na sprzedaż z wolnej ręki prawa użytkowania wieczystego gruntu.


«Powrót do terminarza spółek