06:43 | GMT: 04:43 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
BGE

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
BGE
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości.
BGE
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
BGE
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
BGE
Publikacja raportu za 2016 rok.
BGE
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
BGE
NWZA ws. zmian w składzie RN.
BGE
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
BGE
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
BGE
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
BGE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 r. oraz dalszego istnienia spółki i kontynuowania przez nią działalności.
BGE
NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji obligacji zamiennych na akcje serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do obligacji zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku ze zmianą obligacji zamiennych na akcje oraz zmiany statutu.
BGE
Publikacja raportu za 2015 rok.
BGE
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
BGE
NWZA ws. zmian wysokości i zasad przyznawania wynagrodzenia Członkom RN oraz zmian w składzie RN.
BGE
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
BGE
NWZA ws. zmian w składzie RN.
BGE
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
BGE
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
BGE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014, dalszego istnienia spółki i kontynuowania przez nią działalności.
BGE
Publikacja raportu za 2014 rok.
BGE
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
BGE
NWZA ws. zmian w składzie RN.
BGE
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
BGE
NWZA ws. zmiany statutu.
BGE
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
BGE
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
BGE
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, dalszego istnienia spółki oraz zmian w składzie RN.
BGE
Publikacja raportu za 2013 rok.
BGE
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
BGE
NWZA ws. zmian w składzie RN.
BGE
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
BGE
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
BGE
NWZA ws. uchylenia i stwierdzenia wygaśnięcia kapitału docelowego i zmiany statutu, Programu Emisji Obligacji, emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru, zmian w składzie RN.
BGE
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
BGE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty / przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
BGE
Publikacja raportu za 2012 rok.
BGE
NWZA ws. zmian składu osobowego zarządu, zmian składu osobowego RN oraz zmian wysokości i zasad przyznawania wynagrodzenia członkom RN.
BGE
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
BGE
NWZA ws. zmian składu osobowego zarządu, zmian składu osobowego RN, zmian statutu.
BGE
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
BGE
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
BGE
NWZA ws. zmian składu osobowego zarządu oraz RN, określenia wysokości i zasad przyznawania wynagrodzenia członkom RN oraz zmiany statutu.
BGE
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
BGE
WZA ws. m.in. pokrycia straty / przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
BGE
Publikacja raportu za 2011 rok.
BGE
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
BGE
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
BGE
Wprowadzenie do obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
BGE
WZA
BGE
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
BGE
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek