00:28 | GMT: 22:28 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ATLANTAPL

Data
Spółka
Wydarzenie
ATLANTAPL
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021.
ATLANTAPL
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.
ATLANTAPL
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.
ATLANTAPL
Publikacja raportu za rok obrotowy 2019/2020.
ATLANTAPL
NWZA ws. przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Atlanta Poland S.A.
ATLANTAPL
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
ATLANTAPL
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.
ATLANTAPL
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
ATLANTAPL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
ATLANTAPL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
ATLANTAPL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2018/2019 zakończonym w dniu 30 czerwca 2019 roku.
ATLANTAPL
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
ATLANTAPL
Publikacja raportu za rok obrotowy 2018/2019.
ATLANTAPL
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
ATLANTAPL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
ATLANTAPL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
ATLANTAPL
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
ATLANTAPL
NWZA ws. powołania członka RN oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN.
ATLANTAPL
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.
ATLANTAPL
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4,20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Atlanta Poland, Rockfield Holding AG oraz Rockfield Jurata Sp. z o.o.
ATLANTAPL
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Atlanta Poland, Rockfield Holding AG oraz Rockfield Jurata Sp. z o.o.
ATLANTAPL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto.
ATLANTAPL
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
ATLANTAPL
Publikacja raportu za rok obrotowy 2017/2018.
ATLANTAPL
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.
ATLANTAPL
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.
ATLANTAPL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2016/2017 zakończonym w dniu 30 czerwca 2017 roku.
ATLANTAPL
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.
ATLANTAPL
Publikacja raportu za rok obrotowy 2016/2017.
ATLANTAPL
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
ATLANTAPL
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2016/2017.
ATLANTAPL
Wypłata dywidendy 0,33 zł na akcję.
ATLANTAPL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,33 zł na akcję.
ATLANTAPL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,33 zł na akcję.
ATLANTAPL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto w kwocie 4.533.202,20 zł, osiągniętego w roku obrotowym 2015/2016 zakończonym w dniu 30 czerwca 2016 roku.
ATLANTAPL
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
ATLANTAPL
Publikacja raportu za rok obrotowy 2015/2016.
ATLANTAPL
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2015/2016.
ATLANTAPL
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2015/2016.
ATLANTAPL
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2015/2016.
ATLANTAPL
Wypłata dywidendy 0,65 zł na akcję.
ATLANTAPL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,65 zł na akcję.
ATLANTAPL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,65 zł na akcję.
ATLANTAPL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto w kwocie 9.651.028,86 zł, osiągniętego w roku obrotowym 2014/2015 zakończonym w dniu 30 czerwca 2015 roku.
ATLANTAPL
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2015/2016.
ATLANTAPL
Publikacja raportu za rok obrotowy 2014/2015.
ATLANTAPL
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2014/2015.
ATLANTAPL
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2014/2015.
ATLANTAPL
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2014/2015.
ATLANTAPL
Wypłata dywidendy 0,39 zł na akcję.
ATLANTAPL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,39 zł na akcję.
ATLANTAPL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,39 zł na akcję.
ATLANTAPL
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za rok obrotowy 2013/2014 zakończony 30 czerwca 2014 roku oraz zmiany statutu.
ATLANTAPL
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2014/2015.
ATLANTAPL
Publikacja raportu za rok obrotowy 2013/2014.
ATLANTAPL
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.
ATLANTAPL
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2013/2014.
ATLANTAPL
NWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania RN oraz sprawozdania zarządu z działalności, podziału zysku netto za rok obrotowy 2012 zakończony 30 czerwca 2013 roku, zmiany statutu.
ATLANTAPL
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.
ATLANTAPL
Publikacja raportu za rok obrotowy 2012/2013.
ATLANTAPL
Publikacja raportu za V kwartał roku obrotowego 2012/2013.
ATLANTAPL
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
ATLANTAPL
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
ATLANTAPL
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
ATLANTAPL
WZA ws. m.in. podziału zysku netto w kwocie 10.102 tys. zł, osiągniętego przez roku obrotowym 2011.
ATLANTAPL
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ATLANTAPL
Publikacja jednostkowego raportu za 2011 rok.
ATLANTAPL
NWZA ws. nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia akcji własnych.
ATLANTAPL
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
ATLANTAPL
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G.
ATLANTAPL
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
ATLANTAPL
WZA
ATLANTAPL
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
ATLANTAPL
Publikacja raportu za 2010 rok.


«Powrót do terminarza spółek