04:00 | GMT: 02:00 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ATT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
wykres GTC
GTC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
AGL 
NC 
 
WZA
ALU 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii K z zachowaniem prawa poboru.
ATP 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
COD 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,74 zł na akcję.
DEM 
NC 
 
Debiut spółki na NC.
GRN 
GPW 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2010/2011.
IDE 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
KLN 
NC 
 
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
POZ 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
RPC 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
STF 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
TSG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.