WOODPCKR

Data Spółka Wydarzenie
26 listopada 2024 WOODPCKR Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
24 września 2024 WOODPCKR Publikacja raportu za I półrocze 2024 roku.
21 czerwca 2024 WOODPCKR ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2023.
22 maja 2024 WOODPCKR Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
26 kwietnia 2024 WOODPCKR Publikacja raportu za 2023 rok.
19 kwietnia 2024 WOODPCKR Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A. Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC.
14 lutego 2024 WOODPCKR Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
14 listopada 2023 WOODPCKR Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
20 września 2023 WOODPCKR NWZA ws. ubiegania się przez spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji na GPW, stosowania przez spółkę MSR oraz MSSF, przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Woodpecker.co S.A.”, wyboru przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego RN i zmiany statutu.
14 sierpnia 2023 WOODPCKR Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
27 czerwca 2023 WOODPCKR ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.
31 maja 2023 WOODPCKR Publikacja raportu za 2022 rok.
15 maja 2023 WOODPCKR Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
14 lutego 2023 WOODPCKR Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
14 listopada 2022 WOODPCKR Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
16 sierpnia 2022 WOODPCKR Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
28 czerwca 2022 WOODPCKR ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.
31 maja 2022 WOODPCKR Publikacja raportu za 2021 rok.
16 maja 2022 WOODPCKR Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
14 lutego 2022 WOODPCKR Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
28 stycznia 2022 WOODPCKR NWZA ws. zmiany statutu oraz rezygnacji ze stosowania uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek małych.
15 listopada 2021 WOODPCKR Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
14 września 2021 WOODPCKR Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.