Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

sobota 10 kwietnia 2021

EUROHOLD EHG GPW NWZA
FLUID FLD NC Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości.