Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

sobota 30 stycznia 2021

DOMLEK DLK NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.