Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 16 października 2020

JUJUBEE JJB NC Dzień pierwszego notowania na NC 50.000 akcji serii E, 150.000 akcji serii F, 100.000 akcji serii G, 150.000 akcji serii H, 150.000 akcji serii I, 75.000 akcji serii J.
KREDYTIN KRI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.
NWAI NWA NC Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
VERBICOM VRB NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
BNY Mellon BK.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.