Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 22 stycznia 2016

ACTION ACT GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 347.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
AUXILIA AUX NC Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 679.410 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
BBINWEST BBA NC Dzień pierwszego notowania na NC 70.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
PREMIUMF PMF NC NWZA ws. rezygnacji członka RN, powołania nowego członka RN, wyrażenia zgody na zbycie spółce Promotorzy Trading Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zorganizowanej części przedsiębiorstwa i upoważnienia zarządu do ustalenia ceny i jego sposobu oraz zmiany statutu – zmiany firmy.
General Electric GE.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
SAP SAP.DE Euronext Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.