Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 16 września 2013

AERFINANC AER NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raport za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.
IPODS IOD NC Pierwszy dzień notowań na NC 30.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
MBANK MBK GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.500 akcji serii E.
SCANMEDMM SCM NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.