HBPOLSKA

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2013 HBPOLSKA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
31 sierpnia 2013 HBPOLSKA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
15 maja 2013 HBPOLSKA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
30 kwietnia 2013 HBPOLSKA Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
1 marca 2013 HBPOLSKA Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 HBPOLSKA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 HBPOLSKA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
28 czerwca 2012 HBPOLSKA WZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku.
15 czerwca 2012 HBPOLSKA Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów sWIG80, WIG, WIG-Poland oraz WIG-budownictwo.
15 maja 2012 HBPOLSKA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
30 kwietnia 2012 HBPOLSKA Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
29 lutego 2012 HBPOLSKA Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
29 listopada 2011 HBPOLSKA NWZA ws. połączenia ze spółką pod firmą HYDROBUDOWA 9 S.A. oraz wyrażenia zgody na plan połączenia.
14 listopada 2011 HBPOLSKA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
18 sierpnia 2011 HBPOLSKA Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
28 czerwca 2011 HBPOLSKA WZA
12 maja 2011 HBPOLSKA Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
20 marca 2011 HBPOLSKA Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
15 listopada 2010 HBPOLSKA Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.