BRAINSCAN

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 BRAINSCAN Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 BRAINSCAN Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
22 maja 2024 BRAINSCAN Publikacja raportu za 2023 rok.
15 maja 2024 BRAINSCAN Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 1.007.500 akcji serii A i 160.000 akcji serii B.
15 maja 2024 BRAINSCAN Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.