Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Australia

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Poniedziałek, 11 marca 2019

Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów.

Wtorek, 12 marca 2019

01:30 Australia Australia Indeks zaufania biznesu luty 2 4
01:30 Australia Australia Kredyt hipoteczny (m/m) styczeń -2,6 % -2 % -6 %

Środa, 13 marca 2019

00:30 Australia Australia Indeks zaufania konsumentów marzec -4,8 % 4,3 %

Czwartek, 14 marca 2019

Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów.

Piątek, 15 marca 2019

Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów.

Sobota, 16 marca 2019

Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów.

Niedziela, 17 marca 2019

Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów.
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto