Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Strefa Euro

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Poniedziałek, 11 marca 2019

? Strefa Euro Strefa Euro Spotkanie ministrów finansów strefy euro (Eurogrupa)

Wtorek, 12 marca 2019

? Strefa Euro Strefa Euro Spotkanie ministrów finansów UE (ECOFIN)

Środa, 13 marca 2019

  09:45 Strefa Euro Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Ignazio Angeloni)
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Produkcja przemysłowa styczeń
Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) styczeń 1,4 % 1 % -0,9 %
Produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r) styczeń -1,1 % -2,1 % -4,2 %
  18:00 Strefa Euro Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Benoit Coeuré)

Czwartek, 14 marca 2019

Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów.

Piątek, 15 marca 2019

11:00 Strefa Euro Strefa Euro Inflacja konsumencka luty
Inflacja bazowa HICP (m/m) luty 0,3 % 0,3 % -1,5 %
Inflacja HICP (m/m) luty 0,3 % 0,3 % -1 %
Inflacja HICP (r/r) luty 1,5 % 1,5 % 1,4 %
Inflacja bazowa HICP (r/r) luty 1 % 1 % 1,1 %

Sobota, 16 marca 2019

Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów.

Niedziela, 17 marca 2019

Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów.
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto