Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Węgry

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Poniedziałek, 11 marca 2019

09:00 Węgry Węgry Bilans handlu zagranicznego (EUR) wst. styczeń 382 mln 540 mln 393 mln

Wtorek, 12 marca 2019

Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów.

Środa, 13 marca 2019

09:00 Węgry Węgry Produkcja przemysłowa fin. styczeń
Produkcja przemysłowa s.a. fin. (m/m) styczeń 0,6 % 0,6 % 2,5 %
Produkcja przemysłowa w.d.a. fin. (r/r) styczeń 5,0 % 5,0 % 5,7 %
Produkcja przemysłowa n.s.a. fin. (r/r) styczeń 4,4 % 4,4 % 5,4 %
14:00 Węgry Węgry Protokół z posiedzenia NBH luty

Czwartek, 14 marca 2019

Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów.

Piątek, 15 marca 2019

  Węgry - Święto Narodowe - dzień wolny
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów.

Sobota, 16 marca 2019

Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów.

Niedziela, 17 marca 2019

Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów.
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto