Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Słowacja

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Poniedziałek, 11 marca 2019

09:00 Słowacja Słowacja Bilans handlu zagranicznego (EUR) styczeń 175 mln 124 mln -109,6 mln
09:00 Słowacja Słowacja Produkcja przemysłowa (r/r) styczeń 7,2 % 2,7 % 4,3 %

Wtorek, 12 marca 2019

Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów.

Środa, 13 marca 2019

Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów.

Czwartek, 14 marca 2019

09:00 Słowacja Słowacja Inflacja konsumencka luty
Inflacja CPI (m/m) luty 0,2 % 0,2 % 1,1 %
Inflacja CPI (r/r) luty 2,3 % 2,2 % 2,2 %

Piątek, 15 marca 2019

09:00 Słowacja Słowacja Inflacja HICP (r/r) luty 2,3 % 2,2 % 2,2 %

Sobota, 16 marca 2019

Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów.

Niedziela, 17 marca 2019

Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów.
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto