Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Europa Zach.

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 11 lipca 2024

08:00 Niemcy Niemcy Inflacja konsumencka fin. czerwiec
Inflacja CPI fin. (m/m) czerwiec 0,1 % 0,1 % 0,1 %
Inflacja HICP fin. (m/m) czerwiec 0,2 % 0,2 % 0,2 %
Inflacja CPI fin. (r/r) czerwiec 2,2 % 2,2 % 2,4 %
Inflacja HICP fin. (r/r) czerwiec 2,5 % 2,5 % 2,8 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wyniki produkcji przemysłowej maj
Produkcja przemysłowa (m/m) maj 0,2 % 0,2 % -0,9 %
Przetwórstwo przemysłowe (m/m) maj 0,4 % 0,5 % -1,6 %
Produkcja przemysłowa (r/r) maj 0,4 % 0,6 % -0,7 %
Przetwórstwo przemysłowe (r/r) maj 0,6 % 1,2 % -0,4 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Miesięczny PKB maj
PKB (m/m) maj 0,4 % 0,2 % 0 %
PKB (k/k) maj 0,9 % 0,7 % 0,8 %
PKB (r/r) maj 1,4 % 1,2 % 0,7 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Bilans handlu zagranicznego (GPB) maj -17,92 mld -16,1 mld -19,44 mld
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto