Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Piątek, 12 lipca 2024

00:30 Nowa Zelandia Nowa Zelandia Indeks PMI dla przemysłu czerwiec 41,1 47,2
05:07 Chiny Chiny Handel zagraniczny czerwiec
Bilans handlu zagranicznego (USD) czerwiec 99,05 mld 85 mld 82,62 mld
Import (r/r) czerwiec -2,3 % 2,8 % 1,8 %
Eksport (r/r) czerwiec 8,6 % 8 % 7,6 %
06:30 Japonia Produkcja przemysłowa fin. maj
Produkcja przemysłowa s.a. fin. (m/m) maj 3,6 % 2,8 % -0,9 %
Produkcja przemysłowa n.s.a. fin. (r/r) maj 1,1 % 0,3 % -1,8 %
08:00 Szwecja Szwecja Inflacja konsumencka czerwiec
Inflacja CPI (m/m) czerwiec -0,1 % 0,1 % 0,2 %
Inflacja bazowa CPI CPIF (m/m) czerwiec -0,1 % 0,2 % 0,8 %
Inflacja CPI (r/r) czerwiec 2,6 % 2,8 % 3,7 %
Inflacja bazowa CPI CPIF (r/r) czerwiec 2,3 % 2,5 % 3 %
08:00 Norwegia Norwegia Bilans handlu zagranicznego (NOK) czerwiec 61,7 mld 58,35 mld
08:00 Rumunia Rumunia Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) maj -6,3 % -1,3 %
08:30 Węgry Węgry Produkcja przemysłowa fin. maj
Produkcja przemysłowa s.a. fin. (m/m) maj -1,1 % -1,1 % -0,7 %
Produkcja przemysłowa n.s.a. fin. (r/r) maj -5,2 % -5,2 % 6,4 %
Produkcja przemysłowa w.d.a. fin. (r/r) maj -4,9 % -4,9 % -2,4 %
08:45 Francja Francja Inflacja konsumencka fin. czerwiec
Inflacja CPI fin. (m/m) czerwiec 0,1 % 0,1 % 0 %
Inflacja HICP fin. (m/m) czerwiec 0,2 % 0,1 % 0,1 %
Inflacja CPI fin. (r/r) czerwiec 2,2 % 2,1 % 2,3 %
Inflacja HICP fin. (r/r) czerwiec 2,5 % 2,5 % 2,6 %
09:00 Hiszpania Hiszpania Inflacja konsumencka fin. czerwiec
Inflacja CPI fin. (m/m) czerwiec 0,4 % 0,3 % 0,3 %
Inflacja HICP fin. (m/m) czerwiec 0,4 % 0,3 % 0,2 %
Inflacja CPI fin. (r/r) czerwiec 3,4 % 3,4 % 3,6 %
Inflacja HICP fin. (r/r) czerwiec 3,6 % 3,5 % 3,8 %
09:00 Turcja Turcja Saldo rachunku bieżącego (USD) maj -1,24 mld -1,6 mld -5,28 mld
09:00 Polska Polska Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC lipiec 83,6 83
11:03 Chiny Chiny Nowe kredyty (CNY) czerwiec 2130 mld 2200 mld 950 mld
11:03 Chiny Chiny Podaż pieniądza M2 (r/r) czerwiec 6,2 % 6,8 % 7 %
14:00 Indie Indie Inflacja CPI (r/r) czerwiec 5,08 % 4,8 %
14:00 Indie Indie Produkcja przemysłowa (r/r) maj 5,9 % 5 %
14:30 USA USA Inflacja producencka czerwiec
Inflacja PPI (m/m) czerwiec 0,2 % 0,1 % 0 %
Inflacja bazowa PPI (m/m) czerwiec 0,4 % 0,2 % 0,3 %
Inflacja PPI (r/r) czerwiec 2,6 % 2,3 % 2,4 %
Inflacja bazowa PPI (r/r) czerwiec 3 % 2,5 % 2,6 %
14:30 Kanada Kanada Pozwolenia na budowę domów (m/m) maj -12,2 % -5 % 23,4 %
16:00 USA USA Raport Uniwersytetu Michigan wst. lipiec
Indeks Uniwersytetu Michigan wst. lipiec 66 68,5 68,2
Oczekiwania inflacyjne krótkoterminowe wst. lipiec 2,9 3
Oczekiwania inflacyjne długoterminowe wst. lipiec 2,9 3
19:00 USA USA Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy tydzień 478 479
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto