Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Norwegia

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 16 maja 2024

08:00 Norwegia Norwegia Miesięczny PKB marzec
PKB (m/m) marzec 0,6 % -1 %
PKB bez ropy i gazu (m/m) marzec -0,2 % -0,3 %
08:00 Norwegia Norwegia Produkt Krajowy Brutto I kw.
PKB (k/k) I kw. 0,2 % 1,6 %
PKB bez ropy i gazu (k/k) I kw. 0,2 % 0,2 % 0,3 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto