Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Polska

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 16 maja 2024

14:00 Polska Polska Wskaźniki inflacji bazowej kwiecień
Inflacja bez cen administrowanych (r/r) kwiecień 2,3 % 1,8 %
Inflacja bez cen najbardziej zmiennych (r/r) kwiecień 3,5 % 3,4 %
Inflacja bez cen żywności i energii (r/r) kwiecień 4,1 % 4,0 % 4,6 %
Inflacja - 15% średnia obcięta (r/r) kwiecień 3 % 2,8 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto