Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Włochy

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 16 maja 2024

10:00 Włochy Włochy Inflacja konsumencka fin. kwiecień
Inflacja CPI fin. (m/m) kwiecień 0,1 % 0,2 % 0 %
Inflacja CPI fin. (r/r) kwiecień 0,8 % 0,9 % 1,2 %
11:00 Włochy Włochy Bilans handlu zagranicznego (EUR) marzec 4,34 mld 4,77 mld 6 mld
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto