Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Polska

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 4 kwietnia 2024

15:28 Polska Polska Decyzja ws. stóp procentowych kwiecień
Stopa referencyjna kwiecień 5,75 % 5,75 % 5,75 %
Stopa lombardowa kwiecień 6,25 % 6,25 %
Stopa depozytowa kwiecień 5,25 % 5,25 %
Stopa redyskontowa kwiecień 5,85 % 5,85 %
16:00 Polska Polska Komunikat po posiedzeniu RPP kwiecień
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto