Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 4 kwietnia 2024

  Chiny - Święto Zmarłych - dzień wolny
00:01 Australia Australia Indeks PMI dla usług fin. marzec 54,4 53,5 53,1
02:30 Australia Australia Nowe domy oddane do użytku (m/m) luty -1,9 % 3,1 % -2,5 %
07:00 Indie Indie Indeks PMI dla usług marzec 61,2 60,6 60,6
08:30 Szwajcaria Szwajcaria Inflacja konsumencka marzec
Inflacja CPI (m/m) marzec 0,0 % 0,3 % 0,6 %
Inflacja CPI (r/r) marzec 1,0 % 1,4 % 1,2 %
08:30 Węgry Węgry Bilans handlu zagranicznego (EUR) wst. luty 1652 mln 583 mln
09:15 Hiszpania Hiszpania Indeks PMI dla usług marzec 56,1 55,4 54,7
09:30 Szwecja Szwecja Protokół z posiedzenia Riksbank marzec
09:45 Włochy Włochy Indeks PMI dla usług marzec 54,6 53,2 52,2
09:50 Francja Francja Indeks PMI dla usług fin. marzec 48,3 47,8 48,4
09:55 Niemcy Niemcy Indeks PMI dla usług fin. marzec 50,1 49,8 48,3
10:00 Strefa Euro Strefa Euro Indeks PMI dla usług fin. marzec 51,5 51,1 50,2
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Indeks PMI dla usług fin. marzec 53,1 53,4 53,8
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Inflacja producencka luty
Inflacja PPI (m/m) luty -1 % -0,7 % -0,9 %
Inflacja PPI (r/r) luty -8,3 % -8,6 % -8 %
13:30 USA USA Raport Challengera marzec 90,31 tys. 84,64 tys.
13:30 Strefa Euro Strefa Euro Protokół z posiedzenia ECB marzec
14:00 Rumunia Rumunia Decyzja NBR ws. stóp procentowych kwiecień 7,00 % 7,00 % 7,00 %
14:30 USA USA Handel zagraniczny luty
Bilans handlu zagranicznego (USD) luty -68,9 mld -67,2 mld -67,6 mld
Eksport (USD) luty 263 mld 257,2 mld
Import (USD) luty 331,9 mld 324,8 mld
14:30 USA USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 221 tys. 214 tys. 212 tys.
14:30 Kanada Kanada Bilans handlu zagranicznego (CAD) luty 1,39 mld 0,7 mld 0,61 mld
15:28 Polska Polska Decyzja ws. stóp procentowych kwiecień
Stopa referencyjna kwiecień 5,75 % 5,75 % 5,75 %
Stopa lombardowa kwiecień 6,25 % 6,25 %
Stopa depozytowa kwiecień 5,25 % 5,25 %
Stopa redyskontowa kwiecień 5,85 % 5,85 %
16:00 Polska Polska Komunikat po posiedzeniu RPP kwiecień
16:30 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów gazu tydzień -37 mld -42 mld -36 mld
18:15 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Richmond (Tom Barkin)
20:00 USA USA Wystąpienie szefowej Fed z Cleveland (Loretta Mester)
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto