Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Strefa Euro

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 3 kwietnia 2024

11:00 Strefa Euro Strefa Euro Inflacja konsumencka wst. marzec
Inflacja HICP wst. (m/m) marzec 0,8 % 0,6 %
Inflacja bazowa HICP wst. (m/m) marzec 0,9 % 0,7 %
Inflacja HICP wst. (r/r) marzec 2,4 % 2,6 % 2,6 %
Inflacja bazowa HICP wst. (r/r) marzec 2,9 % 3 % 3,1 %
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Stopa bezrobocia luty 6,5 % 6,4 % 6,5 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto