Kalendarium wydarzeń gospodarczych - USA

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Poniedziałek, 12 lutego 2024

15:20 USA USA Wystąpienie publiczne członkini zarządu Fed (Michelle Bowman)
17:30 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Richmond (Tom Barkin)
19:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Minneapolis (Neel Kashkari)
20:00 USA USA Budżet federalny (USD) styczeń -21,9 mld -21 mld -129,4 mld
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto