Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Europa Zach.

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Wtorek, 19 września 2023

08:00 Szwajcaria Szwajcaria Bilans handlu zagranicznego (CHF) sierpień 4,05 mld 4,25 mld 3,13 mld
10:00 Strefa Euro Strefa Euro Bilans płatniczy lipiec
Saldo rachunku bieżącego n.s.a. (EUR) lipiec 26,85 mld 36,77 mld
Saldo rachunku bieżącego s.a. (EUR) lipiec 20,9 mld 30,2 mld 35,84 mld
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Inflacja konsumencka fin. sierpień
Inflacja HICP fin. (m/m) sierpień 0,5 % 0,6 % -0,1 %
Inflacja bazowa HICP fin. (m/m) sierpień 0,3 % 0,3 % -0,1 %
Inflacja HICP fin. (r/r) sierpień 5,2 % 5,3 % 5,3 %
Inflacja bazowa HICP fin. (r/r) sierpień 5,3 % 5,3 % 5,5 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto