Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Poniedziałek, 18 września 2023

  Japonia - Dzień Szacunku dla Starszych - dzień wolny
09:00 Czechy Czechy Inflacja producencka sierpień
Inflacja PPI (m/m) sierpień 0,2 % -0,1 %
Inflacja PPI (r/r) sierpień 1,8 % 1,4 %
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Luis de Guindos)
14:00 Polska Polska Wskaźniki inflacji bazowej sierpień
Inflacja bez cen administrowanych (r/r) sierpień 8,9 % 9,6 %
Inflacja bez cen najbardziej zmiennych (r/r) sierpień 12,7 % 13,7 %
Inflacja bez cen żywności i energii (r/r) sierpień 10 % 10 % 10,6 %
Inflacja - 15% średnia obcięta (r/r) sierpień 11 % 12 %
14:15 Kanada Kanada Rozpoczęte budowy domów sierpień 252,8 tys. 256 tys. 255,2 tys.
14:30 Kanada Kanada Inflacja producencka sierpień
Inflacja IPPI (m/m) sierpień 1,3 % 0,5 % -0,1 %
Inflacja IPPI (r/r) sierpień -0,5 % -3,2 %
16:00 USA USA Indeks rynku nieruchomości - NAHB wrzesień 45 50 50
22:00 USA USA Napływ kapitałów do USA lipiec
Miesięczny napływ kapitałów netto (USD) lipiec 140,6 mld 137,9 mld
Napływ kapitałów długoterminowych (USD) lipiec 8,8 mld 116,5 mld 186 mld
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto