Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Wtorek, 30 maja 2023

01:30 Japonia Stopa bezrobocia kwiecień 2,6 % 2,7 % 2,8 %
03:30 Australia Australia Nowe domy oddane do użytku (m/m) kwiecień -8,1 % 2,2 % -1 %
08:00 Szwecja Szwecja Bilans handlu zagranicznego (SEK) kwiecień -2,7 mld 8,5 mld
09:00 Szwajcaria Szwajcaria Produkt Krajowy Brutto I kw.
PKB s.a. (k/k) I kw. 0,3 % 0,1 % 0 %
PKB n.s.a. (r/r) I kw. 0,6 % 0,6 % 0,7 %
09:00 Czechy Czechy Produkt Krajowy Brutto rew. I kw.
PKB s.a. rew. (k/k) I kw. 0 % 0,1 % -0,4 %
PKB s.a. rew. (r/r) I kw. -0,4 % -0,2 % 0,3 %
09:00 Hiszpania Hiszpania Inflacja konsumencka wst. maj
Inflacja CPI wst. (m/m) maj -0,1 % 0,1 % 0,6 %
Inflacja HICP wst. (m/m) maj -0,2 % 0,2 % 0,5 %
Inflacja CPI wst. (r/r) maj 3,2 % 3,5 % 4,1 %
Inflacja HICP wst. (r/r) maj 2,9 % 3,4 % 3,8 %
09:00 Szwecja Szwecja Indeks zaufania konsumentów maj 69,5 65,8
09:00 Szwecja Szwecja Indeks zaufania w przemyśle maj 102,9 101,2
09:00 Hiszpania Hiszpania Sprzedaż detaliczna (r/r) kwiecień 5,5 % 9,9 %
09:00 Szwajcaria Szwajcaria Indeks instytutu KOF maj 90,2 95,4 96,1
09:00 Turcja Turcja Bilans handlu zagranicznego (USD) kwiecień -8,74 mld -8,34 mld
09:00 Polska Polska Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC maj 67,5 66,3
10:00 Włochy Włochy Inflacja producencka kwiecień
Inflacja PPI (m/m) kwiecień -4,8 % -1,5 %
Inflacja PPI (r/r) kwiecień -1,5 % 3,7 %
10:00 Strefa Euro Strefa Euro Podaż pieniądza M3 (r/r) kwiecień 1,9 % 2,1 % 2,5 %
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Koniunktura gospodarcza maj
Indeks nastrojów biznesu maj 0,19 0,52 0,51
Indeks nastrojów w gospodarce maj 96,5 98,9 99
Indeks nastrojów konsumentów maj -17,4 -17,4 -17,5
Indeks nastrojów producentów maj -5,2 -4 -2,8
Indeks nastrojów w usługach maj 7 10 9,9
14:30 Kanada Kanada Saldo rachunku bieżącego (CAD) I kw. -6,17 mld -9,5 mld -8,05 mld
15:00 USA USA Indeks cen domów S&P/Case-Shiller marzec
Indeks S&P/Case-Shiller dla 10 metropolii (r/r) marzec -0,8 % -1,6 % 0,5 %
Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii (r/r) marzec -1,1 % -1,6 % 0,4 %
15:00 USA USA Indeks cen nieruchomości - FHFA (m/m) marzec 0,6 % 0,2 % 0,7 %
15:00 Chile Chile Stopa bezrobocia kwiecień 8,7 % 8,8 %
16:00 USA USA Indeks zaufania konsumentów - Conference Board maj 102,3 99,1 103,7
16:30 USA USA Indeks Dallas Fed dla przemysłu maj -29,1 -23,4
19:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Richmond (Tom Barkin)
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto